Loại Villa Số lượng Diện tích (m2) Tổng diện tích sử dụng (m2)
Beach Villa 1 tầng - 2 phòng ngủ 6 1.520 - 1.531 765
Beach Villa 1 tầng - 3 phòng ngủ 10 1.826 - 2.025 1.018
Beach Villa 1 tầng - 4 phòng ngủ 4 2.517 - 2.523 1.256

Beach Villa 1 tầng - 2 phòng ngủ

 • Số lượng: 6
 • Diện tích (m2): 1.520 - 1.531
 • Tổng diện tích sử dụng (m2): 765

Beach Villa 1 tầng - 3 phòng ngủ

 • Số lượng: 10
 • Diện tích (m2): 1.826 - 2.025
 • Tổng diện tích sử dụng (m2): 1.018

Beach Villa 1 tầng - 4 phòng ngủ

 • Số lượng: 4
 • Diện tích (m2): 2.517 - 2.523
 • Tổng diện tích sử dụng (m2): 1.256
* Dữ liệu có thể được điều chỉnh và cập nhật theo thời gian bởi nhà phát triển.

Mặt Bằng Villa

Beach Villa 1 tầng - 2 phòng ngủ
Số lượng: 6
Diện tích (m2): 1.520 - 1.5311
Tổng diện tích sử dụng (m2): 765

Loại Villa

 • Số lượng: 6
 • Diện tích (m2): 1.520 - 1.531
 • Tổng diện tích sử dụng (m2): 765



Beach Villa 1 tầng - 3 phòng ngủ
Số lượng: 10
Diện tích (m2): 1.826 - 2.0251
Tổng diện tích sử dụng (m2): 1.018

Loại Villa

 • Số lượng: 10
 • Diện tích (m2): 1.826 - 2.025
 • Tổng diện tích sử dụng (m2): 1.018



Beach Villa 1 tầng - 4 phòng ngủ
Số lượng: 4
Diện tích (m2): 2.517 - 2.5231
Tổng diện tích sử dụng (m2): 1.256

Loại Villa

 • Số lượng: 4
 • Diện tích (m2): 2.517 - 2.523
 • Tổng diện tích sử dụng (m2): 1.256