Loại Villa Số lượng Diện tích (m2) Tổng diện tích sử dụng (m2)
Hill Villa 1 tầng - 4 phòng ngủ 2 2.518 - 2.524 1.256
Hill Villa 2 tầng - 3 phòng ngủ 32 1.528 - 1.541 812

Hill Villa 1 tầng - 4 phòng ngủ

 • Số lượng: 2
 • Diện tích (m2): 2.518 - 2.524
 • Tổng diện tích sử dụng (m2): 1.256

Hill Villa 2 tầng - 3 phòng ngủ

 • Số lượng: 32
 • Diện tích (m2): 1.528 - 1.541
 • Tổng diện tích sử dụng (m2): 812
* Dữ liệu có thể được điều chỉnh và cập nhật theo thời gian bởi nhà phát triển.

Mặt Bằng Villa

Hill Villa 1 tầng - 4 phòng ngủ
Số lượng: 2
Diện tích (m2): 2.518 - 2.5241
Tổng diện tích sử dụng (m2): 1.256

Loại Villa

 • Số lượng: 2
 • Diện tích (m2): 2.518 - 2.524
 • Tổng diện tích sử dụng (m2): 1.256Hill Villa 3 phòng ngủ - Tầng 1
Số lượng: 32
Diện tích (m2): 1.528 - 1.5411
Tổng diện tích sử dụng (m2): 812

Loại Villa

 • Số lượng: 32
 • Diện tích (m2): 1.528 - 1.541
 • Tổng diện tích sử dụng (m2): 812Hill Villa 3 phòng ngủ - Tầng 2
Số lượng: 32
Diện tích (m2): 1.528 - 1.5411
Tổng diện tích sử dụng (m2): 812

Loại Villa

 • Số lượng: 32
 • Diện tích (m2): 1.528 - 1.541
 • Tổng diện tích sử dụng (m2): 812