Loại Villa Số lượng Diện tích (m2) Tổng diện tích sử dụng (m2)
Lake Villa 1 tầng - 3 phòng ngủ 10 2.020 - 2.027 1.018

Lake Villa 1 tầng - 3 phòng ngủ

  • Số lượng: 10
  • Diện tích (m2): 2.020 - 2.027
  • Tổng diện tích sử dụng (m2): 1.018
* Dữ liệu có thể được điều chỉnh và cập nhật theo thời gian bởi nhà phát triển.

Mặt Bằng Villa

Lake Villa 1 tầng - 3 phòng ngủ
Số lượng: 10
Diện tích (m2): 2.020 - 2.0271
Tổng diện tích sử dụng (m2): 1.018

Loại Villa

  • Số lượng: 10
  • Diện tích (m2): 2.020 - 2.027
  • Tổng diện tích sử dụng (m2): 1.018